Heidi Kroft

Kroft Castle

Foodie from sun up til sun down!

Coffee-spice dry rubbed Flank Steak

Heidi Kroft
Kroft Castle

Coffee-spice dry rubbed Flank Steak

Heidi Kroft
Kroft Castle

Beef Brisket

Heidi Kroft
Kroft Castle

Rosemary & Mustard Pork Tenderloins

Heidi Kroft
Kroft Castle

Sirloin Steak

Heidi Kroft
Kroft Castle

Sirloin Steak

Heidi Kroft
Kroft Castle

Chicken Breasts

Heidi Kroft
Kroft Castle

Best Chx Breasts

Heidi Kroft
Kroft Castle

Beef Chuck Pot Roast

Heidi Kroft
Kroft Castle

Perfect Chx Breastā€™s

Heidi Kroft
Kroft Castle

Corned Beef

Heidi Kroft
Kroft Castle

French Dip

Heidi Kroft
Kroft Castle