Timothy Tang

Novice chef

Ribeye ‘Bolscher’ aan een stuk

Timothy Tang

Beef Bavette

Timothy Tang

Beef Bavette

Timothy Tang

Salmon

Timothy Tang

Kalfsbiefstuk

Timothy Tang

Moist, Tender, Flaky Salmon

Timothy Tang

Prime Rib Steak

Timothy Tang

Sirloin Beef Steak

Timothy Tang

Pulled Pork Shredded

Timothy Tang

Pulled Pork Sliceable

Timothy Tang

Tomahawk Steak

Timothy Tang

Chinese Soy Sauce Chicken

Timothy Tang