Bob Tatro

Sirloin Tips

Bob Tatro

Medium Rare Steak

Bob Tatro

Broccoli

Bob Tatro

Turkey Breast

Bob Tatro

Pork Belly

Bob Tatro

Pork Belly

Bob Tatro

Re- Heat

Bob Tatro

Sirloin Tip Steak

Bob Tatro

Serloin Tip Steak

Bob Tatro

Asian Pork Tenderloin

Bob Tatro

Hard Boiled Eggs

Bob Tatro

Ribeye With Rosemary And Garlic

Bob Tatro